Shaping

HIFU 4D

99 000 kr 79 200 kr

Cryolipolysis

119 000 kr 95 200 kr

HIFU 5D

149 000 kr

Slim Beauty

189 000 kr